Faktoring może mieć różne oblicza, a tym samym różne grupy docelowe odbiorców. W dzisiejszym tekście przyjrzymy się faktoringowi pełnemu, niepełnemu i temu w wersji mieszanej. Kryterium podziału jest tu przejęcie odpowiedzialności w razie niewypłacalności kontrahenta.

Faktoring pełny

Jest to najbardziej komfortowa wersja faktoringu z punktu widzenia faktoranta. Faktor nie tylko finansuje jego faktury z odroczonym terminem płatności, ale także bierze na siebie ryzyko niewypłacalności płatnika. Tym samym interes faktoranta jest chroniony w najlepszy z możliwych sposobów. Ta wersja faktoringu jest rekomendowana głównie firmom działającym w zmiennych warunkach rynkowych, podejmujących współpracę z nowymi, niesprawdzonymi nabywcami.

Zabezpieczeniem transakcji jest w tym przypadku ubezpieczenie ryzyka niewypłacalności płatnika. Polisę może wykupić faktor lub faktorant, który ubezpieczył się na tę ewentualność jeszcze przed podpisaniem umowy faktoringowej. Przeniesienie ryzyka na faktora (i ubezpieczyciela) może oznaczać wyższe koszty dla klienta firmy faktoringowej.

Faktoring niepełny

Pod tym pojęciem rozumiemy umowę o faktoring bez przeniesienia ryzyka niewypłacalności płatnika na faktora. Firma faktoringowa przelewa na konto swojego Klienta 80-90% kwot widniejących na wystawionych fakturach i staje się nowym wierzycielem płatnika. Jeśli jednak ten ostatni będzie ociągał się z dokonaniem płatności, faktorant może być zobowiązany do zwrotu otrzymanej zaliczki. Jest to usługa skierowana do firm współpracujących ze sprawdzonymi kontrahentami, niemającymi problemów ze spłacaniem swoich zobowiązań w terminie. W tym przypadku mamy do czynienia z niższym poziomem ryzyka.

Faktoring mieszany

Jak sama nazwa wskazuje, ten rodzaj umowy łączy w sobie elementy faktoringu pełnego i niepełnego. W tej wersji ryzyka rozkładają się na faktora i faktoranta. Zwykle odbywa się to w następujący sposób: firma faktoringowa bierze na siebie ryzyko niewypłacalność płatnika do określonego w umowie limitu. Powyżej tej kwoty ryzyko spada na barki faktoranta.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Indos.pl – Faktoring pełny, niepełny, mieszany – Zapraszamy!