IFS określa normy odnoszące się do bezpieczeństwa i wysokiej jakości żywności. To skrót od International Food Standard. Certyfikat IFS Food dedykowany jest dla wszystkich firm, jakie zajmują się przetwarzaniem produktów żywnościowych. Wyłączeniem tego jest produkcja pierwotna.

Zalety związane z IFS Food

Certyfikat IFS to ogrom nowych możliwości dla organizacji. To właśnie dzięki temu będzie można czerpać z worka korzyści. Mowa tutaj o:

  • możliwości zmniejszenia kontroli, jakie wykonywane są w celu sprawdzenia bezpieczeństwa żywności przez sieci handlowe,
  • spełnieniu wymogów w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu, we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa,
  • korekta niezgodności i to na wstępnym etapie, dzięki czemu będzie można doprowadzić do ciągłego doskonalenia firmy na każdym etapie działania,
  • zapewnienie prawnych wymagań zgodności bezpieczeństwa dla produktów żywnościowych,
  • otrzymanie obiektywnej oceny stanu bezpieczeństwa żywności.

To także możliwość zbudowania pozytywnego wizerunku marki. Konsumenci może na co dzień nie zajmują się produkcją żywności, jednak w sposób świadomy podchodzą do codziennych zakupów. Doskonale zdają sobie oni sprawę z tego, czym jest certyfikat IFS i co on może oznaczać.

Sam proces certyfikacyjny nie jest przeprowadzany dla korzyści majątkowych. Większy nacisk położony jest na możliwość zapewnienia ciągłego rozwoju. Ewentualne zyski, jakie zaczną rosnąć, traktowane są nieco jako pozytywny skutek uboczny pozytywnie zakończonego procesu certyfikacji. 

Ocena IFS Food

Proces certyfikacyjny to tak naprawdę ocena tego, czy międzynarodowe normy zostały wprowadzone do użycia przez daną organizację. Dla niektórych przedsiębiorców takie działania mogą wydawać się kłopotliwe.

To dlatego warto poprosić o pomoc niezależną jednostkę certyfikacyjną, np. DJB doradztwo. Dzięki ich pomocy będzie można bez trudu przejść przez wszystkie etapy procesu przyznania certyfikacji. Osoby, które nie są na stałe związane z firmą, do wykonania oceny podchodzą w obiektywny sposób. Audyt IFS, który pokaże błędy na wczesnych etapach, nie oznacza skreślenia całego procesu. Każda z organizacji zawsze otrzymuje odpowiednią ilość czasu, aby skorygować ewentualne błędy. Tak, aby do finalnej kontroli podejść z czystym sumieniem, na bieżąco realizując założone normy. 

Warto dodać, że co jakiś czas organizowane będą ponowne audyty. Tak, aby ocenić, czy firma – po zakończeniu procesu certyfikacyjnego – nie zaniechałą prowadzenia dobrych praktyk.