Ubezpieczenie OC jest prawnie obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Nie tylko, jeżeli mowa jest o samochodach osobowych, ale także ciężarówkach, busach, czy nawet motocyklach. 

Nie tylko w Polsce

Nie można zapomnieć o tym, że ubezpieczenie OC należy do takich produktów, jakie wymagane jest nie tylko w Polsce. Trzeba również mieć je za granicą. Tego typu dokumenty są obowiązkowo sprawdzane. W szczególności, jeżeli mówi się o wyjeździe poza Unię Europejską. Celnicy sprawdzają dokumenty pojazdu, łącznie z OC, jak również zieloną kartą. Komplet takich dokumentów zawsze należy przy sobie posiadać, ponieważ przekroczenie granicy może stać się niemożliwe. Inne ubezpieczenia komunikacyjne, jakie można znaleźć w ofercie każdego towarzystwa, są dobrowolne. 

Co obejmuje ubezpieczenie OC?

W związku z tym, że chodzi tutaj o przepisy prawne, zakres ubezpieczenia jest zawsze taki sam. Mowa tutaj dokładnie o:

  • wypłaceniu odszkodowania w imieniu osoby, która spowodowała wypadek drugiemu kierowcy pokrzywdzonemu. W tym wypadku suma gwarancyjna wynosi:
  • 5 210 000 euro w przypadku szkód na osobie w odniesieniu do jednego zdarzenia bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • 1 050 000 euro w przypadku szkód w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia bez względu na liczbę poszkodowanych.
  • pokrycie wszystkich kosztów, jakie związane są z wykonaniem obowiązkowych badań technicznych po wypadku.

Jedyne co może się róznić, jeżeli chodzi o OC w innych towarzystwach ubezpieczeniowych, to wysokość składki, jaką trzeba będzie uregulować.